Niezależnie do tego, czy Twoim celem jest zbudowanie satysfakcjonującej masy mięśniowej, poprawa wytrzymałości czy może zgubienie zbędnych kilogramów, dobrym pomysłem jest prowadzenie dziennika treningowego. Z pomocą dziennika treningowego będziesz mógł kontrolować swoje wyniki, modyfikować kolejne jednostki treningowe i realnie wyznaczać cele.

Dziennik treningowy daje jasny obraz naszych działań

Wiele osób uważa, że prowadzenie dokumentacji treningowej to strata czasu, ponieważ lepiej ten czas wykorzystać na sam trening. To jednak błąd! Jeśli Twój trening ma jakiś konkretny, określony cel, warto rejestrować każdą jednostkę treningową. Dziennik treningowy pozwala na jednoznaczne określenie, jakie kroki zostały podjęte. Jeśli dany rodzaj treningu nie przynosi efektu, możesz od razu to stwierdzić. To jeszcze nie wszystko. Osoby, które nie zajmują się zawodowo sportem, dla których aktywność fizyczna jest dodatkiem do innych sfer życia, często mają tendencję do wyolbrzymiania swoich starań. Jeśli jednak będziesz każdy trening, czas jego trwania, podnoszony ciężar, ilość powtórzeń itd., odnotowywał, zniknie pokusa oszukiwania samego siebie.

Opracowanie indywidualnego planu treningowego

Aby regularne treningi przynosiły naprawdę dobre efekty, należy je dobrać indywidualnie do osoby ćwiczącej. Trzeba mieć świadomość, że te same środki trening u różnych osób mogą przynieść zupełnie inne efekty. Wiele zależy od: wytrenowania konkretnej osoby, budowy somatycznej, reakcji organizmu, budowy stawów. I właśnie z pomocą indywidualnego dziennika treningowego można nadzorować swój trening w pełni i na bieżąco reagować, jeśli jakaś metoda nie przynosi zadowalających efektów.

Pamiętaj, że każdy organizm jest niepowtarzalny. W praktyce oznacza to, że dobranie odpowiedniej metody treningowej jest bardzo indywidualne. Dziennik treningowy umożliwia lepszą obserwację procesu treningowego i indywidualne kształtowanie go.

Efektywne sterowanie efektami treningów

Co właściwie powinno znaleźć się w dzienniku treningowym? Oczywiście informacje na temat treningów. To jednak nie wszystko. Warto odnotować także różnego rodzaju czynniki pozatreningowe – chodzi tutaj np. o sposób żywienia, nawadnianie, stres na co dzień, samopoczucie po treningu itd. Także i te czynniki mają wpływ na finalną efektywność treningów. Jeśli dokumentacja treningowa będzie prowadzona rzetelnie, pozwoli na wychwycenie związków przyczynowo-skutkowych w całym procesie treningowym. W praktyce oznacza to, że z pomocą dziennika można sterować całym procesem treningowym.

Analiza dziennika treningowego

Aby prowadzenie dziennika treningowego przynosiło pożądane skutki, powinno się regularnie poddawać dane z dziennie wnikliwej analizie. Analizując obciążenia, intensywność itd. podczas treningu w korelacji z wynikami treningowymi, można określić, czy dana metoda treningowa przynosi pożądane efekty. Z pomocą dokumentacji treningowej można jednoznacznie określić, czy dane działanie treningowe jest skuteczne. Jeśli nie, zawsze można wprowadzić rozmaite modyfikacje.